Werkwijze

Er vindt eerst een oriënterend gesprek plaats, waarin de ontmoeting centraal staat.

Het is belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen jou en mij.

Een coachingstraject is altijd intensief en vraagt om wederzijds vertrouwen.

Jouw vraag is het uitgangspunt. We onderzoeken deze vraag en stellen een contract op waarin vastgelegd wordt wat het doel is en waar we aan gaan werken. De lengte van een traject wordt bepaald door het doel.

Ook worden de evaluatiemomenten van te voren vastgelegd (eventueel met de opdrachtgever).

In mijn coaching en training maak ik gebruik van een grote variëteit aan werkvormen, gebaseerd op Transactionele Analyse, NLP, Voice Dialogue, Lichaamswerk en Creatieve benaderingen.

Het inzetten van een werkgerelateerde persoonlijkheidstest (OPQ van SHL, waarvoor ik gecertificeerd ben) met een uitgebreide terugkoppeling behoort tot de mogelijkheden.