Voor werkgevers

Als werkgever speel je een belangrijke  rol bij de ontwikkeling van je personeel.

Om een goede afstemming tussen de wensen van de opdrachtgever en die van degene die gecoacht wordt te waarborgen, is het bij coaching, loopbaanadvisering, outplacement of reïntegratie mogelijk het traject te beginnen en eindigen met een driegesprek, bijgewoond door degene die gecoacht wordt, opdrachtgever en coach. Hierin wordt de afstemming van werkwijze en doelstellingen met elkaar besproken en wordt zo ieders belang behartigd.

Coaching
Je hebt een medewerker die heeft aangegeven zichzelf te willen ontwikkelen, behoefte heeft aan een onafhankelijke sparring-partner of je hebt een medewerker die niet meer de prestaties levert die wenselijk worden geacht. Succesvolle coaching richt zich vooral op het vergroten van het zelfinzicht en van hieruit op eigen verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor wordt meer bereikt dan uitsluitend de aandacht te richten op het bijbrengen van kennis of vaardigheden.
Lees verder bij coaching

Loopbaanbegeleiding
Jij en je medewerker zijn samen overeengekomen dat er geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van de medewerker om binnen de organisatie toekomstperspectief te houden. Dan is loopbaan begeleiding een manier om stil te staan bij een volgende stap.
Lees verder bij loopbaanbegeleiding

Outplacement
Je bent als werkgever in een situatie gekomen dat je afscheid moet nemen van een medewerker of je bent samen tot de conclusie gekomen dat afscheid de volgende stap is. Dan is een outplacement traject een zorgvuldige en effectieve manier om dit proces te begeleiden.
Lees verder bij outplacement

Reïntegratie
Wanneer jouw werknemer zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren zoals hij dat voorheen deed, dan moet je volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) eerst binnen het eigen bedrijf onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor ander werk. Dit 1e spoor reïntegratie traject moet volgens de WVP leiden naar aangepast eigen werk of ander passend werk binnen je bedrijf. De periode van ziek zijn, de terugkeer na vaak langdurige afwezigheid, het niet meer kunnen uitoefenen van eigen vertrouwd werk hebben in veel gevallen een grote impact op het welzijn en functioneren van jouw medewerker. Een reïntegratie traject in de vorm van individuele begeleiding is hierbij tot grote steun.

Wanneer aangepast eigen werk of ander passend werk niet mogelijk is binnen jouw organisatie dan moet een zogenaamd 2e spoor reïntegratie traject worden ingezet om instroom in de WIA te voorkomen. Je moet dan samen met je werknemer buiten het bedrijf zoeken naar passend ander werk. De Ridder Advies kan je medewerker hierbij ondersteunen door middel van een reïntegratie traject.
Lees verder bij reïntegratie

Teamontwikkeling
Heb je als leidinggevende behoefte aan een nieuwe impuls voor je team? Lees dan verder bij teamontwikkeling.

Training
Is er behoefte aan nieuwe kennis of het aanleren van extra vaardigheden of ander gedrag? Lees verder bij training.

Interim-management
Is er in de organisatie behoefte aan een interim manager? Lees verder bij interim-management.